Kategorie: Zateplování RD a panelových domů

Kontaktní zateplovací systém

Kontaktní zateplovací systémV náváznosti na postupný nárůst energetických nákladů a uplatňování dodatečných tepelně-izolačnich systemů obvodových konstrukci budov v praxi, začlenila naše firma do své nabídky realizaci zateplovacích systémů.

Z fyzikálního hlediska je nejvýhodnější vnější zateplení budov , neboť se tak vytváří souvislá ochrana stavby s jen minimálním množstvím tepelných ztrát. Nelze rovněž přehlédnout, že technologii se rovněž snižuje riziko sráženi vodních par na vnitřní straně obvodových stěn, ale i uvnitř těchto stěn.
Mezi pozitiva této technologie patří i skutečnost, že její montaž téměř nijak neomezuje běžný provoz v budově, přičemž celkově provedená konstrukce zateplovaciho systému vnějších stěn vytvoří i nový optický vzhled budovy.

Zde je nutné připomenout, že nejvíce tepla z budovy uniká ne jenom z obvodových steň (u panelovýh domů tento únik představuje až 35% celkového uniku tepla), ale zejména okny (cca. 28% prostupem, 22% větráním). Proto na provedeni zateplovaciho systemu obvodové konstrukce budovy zpravidla navazuje montáž stavebních výplní samozřejmě montáž nových klempířských prvků.

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
který při správném způsobu provedení představuje velmi účinnou a cenově poměrně dostupnou možnost zateplení.

Kontaktní zateplovací systémy udržují i při podmínkách mrazu celou stavební konstrukci v kladné oblasti teplot. Celá stěna se stává akumulátorem tepla a bezespárá tepelná izolace slouží jako regulátor teploty pro příjemné obytné klima.

Technické důvody zateplování budov:

  • zateplením budov jednak eliminujeme tepelné mosty, ale odstraníme i jednu z nejčastějších příčin vzniku růstu plísní, kterou je kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí
  • vnějším zateplením budovy podstatně snižujeme přehřívání budovy v letním období
  • otopný systém pak lze provozovat při menším teplotním spádu a tedy i hospodárněji
  • v případě vnějšího zateplení budovy se plně využije akumulačních vlastností budovy (tepelný komfort i při přerušovaném vytápění)
  • při vhodné skladbě má zateplení příznivý vliv na akustické vlastnosti budovy
  • odstraní se příčiny přímého zatékání dešťové vody obvodovou konstrukcí
  • zateplení umožňuje nové architektonického řešení budovy (barevné řešení, struktura a tvarování povrchu)
  • zateplení budovy má příznivý vliv na životní prostředí (snížení emisí při výrobě energie).

 

 

 

 

Izolovaná stěna propouští mnohem méně tepla do venkovního okolí než stěna pouze omítnutá-nezateplená, proto je na vytápění třeba mnohem méně energie, což může podle provedení znamenat úsporu nákladů až 50%.

Tepelně izolační systém obklopí Váš obytný prostor jako přikrývka z prachového peří a vytvoří útulnou atmosféru. Zdivo přitom působí v zimě jako tepelný akumulátor. V létě působí izolace jako ochranný štít. Vnitřní prostor zůstane chladný. Stěny nemohou dýchat!
Měly by ale být schopny odvádět vlhkost z místnosti na chladnější venkovní stěnu. Tato propustnost pro vodní páry se označuje jako difúzní schopnost. Ale jen 1 až max. 2 % proniká stěnou, zbývajících 98 % se odvádí okny, tedy správným větráním.
Jako "dýchání" stěny bychom spíše mohli označit schopnost absorbovat na přechodnou dobu krátkodobě zvýšenou koncentraci vodních par - například při přítomnosti většího množství osob. Tato absorbovaná vlhkost se potom po poklesu vlhkosti vzduchu uvolní zpět do ovzduší v místnosti.
Tam, kde se vyskytují vodní páry, může docházet i ke kondenzaci (tvorbě orosení). K tomu dochází tehdy, jestliže se z důvodu nízké venkovní teploty ochladí zdivo natolik, že jeho teplota klesne pod rosný bod. Izolační systémy redukují skutečná množství kondenzující vody tím, že udržují chlad mimo dosah zdiva - zdivo zůstává teplé.

Tím se rovina, v níž dochází ke kondenzaci, přesunuje ze zdiva do izolačního systému kde už nemůže způsobit škodu.

 Přepočet zateplení domu

 

V případě zájmu o zateplení budovy Vám rádi zodpovíme Vaše další dotazy.

print Formát pro tisk

Plastová okna a dveře

Náhodná fotografie z našeho portfolia

16092011116.jpg

STATISTIKA

TOPlist
Počítadlo.cz